Zobrazenie predbežného poradia pacienta podľa poradového čísla na lístku

Zobrazenie stavu poradia pacientov v čakárni ambulancie